For Sale   >   Nepal Flag  Nepal   >  Mid Western Region  >  Bheri Zone  >  Daha  >  Huchimela
Pic:1 of 2
Pic:2 of 2
  • Rs500,000
  • CONTACT
    CONTACT
  • Plot of land
  • For Sale 
  • Huchimela
  • nepal Flag Nepal
[Chandragiri municipality (Defending Dahachowk Ga., B.

C. Ward. 4) As the size of a handkerchief in two

The way to come to the land of the 4 Tu. Is to sell |

Per thousand only come in compiling a million .

[चन्द्रागिरी नगरपालिका (साबिक दहचोक गा. बि.
स. वडा न. ४) मा रुमाल जस्तो आकारको दुई
तिर बाटो भएको ४ आना जग्गा तु. बिक्रिमा छ|
प्रती आना एक लाख पच्चिस हजार मात्र| छिटो
लिनेलाई पास खर्च छुट संपर्क ९८०१०४०७४० /
९७५१०४०७४०]
[Chandragiri municipality (Defending Dahachowk Ga., B.    C. Ward. 4) As the size of a handkerchief in two    The way to come to the land of the 4 Tu. Is to sell |    Per thousand only come in compiling a million .    [चन्द्रा&#...
View more
CONTACT
CONTACT
regional map kathmandauwide map kathmandau
Recommended