For Sale   >   Thailand Flag  Thailand   >  Phuket Province  >  Phuket
Pic:1 of 2
Pic:2 of 2
  • THB3,000,000
  • CONTACT
    CONTACT
  • Plot of land
  • For Sale 
  • Phuket
  • thailand Flag Thailand
Land for sale at Baan Porn Thalang Phuket, just 10 minutes drive from Phuket International Airport and 20 minutes from Phuket town. 6 Rai 12 Wah. The price is 3,000,000 Thai Baht per Rai. More detail please e-mail: or call me 089 7273129 (Ju) .¢Ò·Õè´Ô¹ºéÒ¹ÅԾ͹ Í. ¶ÅÒ§ ¨.ÀÙà¡çµ ¢Ò·Õè´Ô¹ 6 äÃè 12 µÃÇ. ÃÒ¤ÒäÃèÅÐ 3 ÅéÒ¹ä¡Åéà·ÈºÒźéÒ¹ÅԾ͹ Í.¶ÅÒ§ ·ÕèÊÇÂÁÒ¡ à¢éÒÍÍ¡ä´éËÅÒ·ҧ ¢ÒÂã¹ÃÒ¤Ò 3,000,000 ºÒ·/äÃè Êͺ¶ÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ â·Ã 089 7273129 ¤Ø³¨ØÃÕÂìÃѵ¹ì
Land for sale at Baan Porn Thalang Phuket, just 10 minutes drive from Phuket International Airport and 20 minutes from Phuket town. 6 Rai 12 Wah. The price is 3,000,000 Thai Baht per Rai. More detail please e-mail: or call me 089 7273129 (Ju) .¢Ò·Õè´Ô¹ºéÒ¹ÅԾ͹ Í. ¶ÅÒ§ ¨.ÀÙà¡çµ ¢Ò·Õè´Ô¹ 6 äÃè 12 µÃÇ. ÃÒ¤ÒäÃèÅÐ 3 ÅéÒ¹ä¡Åéà·ÈºÒźéÒ¹ÅԾ͹ Í.¶ÅÒ§ ·...
View more
CONTACT
CONTACT
regional map phuket
Recommended