For Sale   >   Slovakia Flag  Slovakia
  • €127,500
  • CONTACT
    CONTACT
  • House
  • For Sale 
  • Turèianske Teplice
  • slovakia Flag Slovakia
Prodej kompletnì zrekonstruovaný rodinný dùm ve velmi populární lázeòského mìsta - Turèianske Teplice. Zastavìný prostor tohoto domu s nádvoøím je 320 m2 a celková plocha je 770 m2. V domì je teplo plátovaných, zaøízený, voda-kynutého a udržet v perfektním stavu. Èásti tohoto majetku, je vstupní hala, hlavní hala, obývací pokoj, kuchyò, spíž, velký badroom, koupelna se splachovací záchod a pomocí podkroví. V domì je také sklep a dvì-proslavený hospodáøská budova s letní pokoj, nástrojaøská s plynovou pecí a další malá místnost na ovoce a zeleninu z keepping zahrady.
Turèianske Teplice je rehabilitaèní a odpoèinku destinace s léèbou a rekonvalescenci pohybového ústrojí, urologycal problémy, nervové a gynecologicals, trávící a také oncologycals potíže.
Okres a okolí Turèianske Teplice je pøedurèuje k rodinì návštìvnosti nových Spa-Aquapark, velké pìší, turistické výlety v krásné pøírodì Malá Fatra a Velká Fatra hory a také na tom zimních sportù na dobøe vybavená lyžaøská støediska jako údolí Valèianska, Jasenská údolí a Martiské mountins. Podrobnosti o.
Dùm má velmi práva náklady na bydlení a mùže být okamžitì k dispozici. Je vhodné Trvalé bydlištì nebo odpoèinku chatu nebo do menších zemìdìlství.
Cena tohoto majetku èiní 127 500 Euro. Mùj kontakt je
Prodej kompletnì zrekonstruovaný rodinný dùm ve velmi populární lázeòského mìsta - Turèianske Teplice. Zastavìný prostor tohoto domu s nádvoøím je 320 m2 a celková plocha je 770 m2. V domì je teplo plátovaných, zaøízený, voda-kynutého a udržet v perfektním stavu. Èásti tohoto majetku, je vstupní hala, hlavní hala, obývací pokoj, kuchyò, spíž, velký...
View more
CONTACT
CONTACT
regional map turèianske teplice
Recommended