For Sale   >   Thailand Flag  Thailand   >  Suphan Buri

THB6,934,000  Plot of land Suphunburi

  • THB6,934,000
  • CONTACT
    CONTACT
  • Plot of land
  • For Sale 
  • Suphan Buri
  • thailand Flag Thailand
Great Land (Farm)For sale in Suphunburi,Thailand :27rai2 95 Sq.y.(11 acre)price 6,934,000 THB (250,000/rai).It have irrigation canal very near!and is very convinient to travel! If you want to buy ,you can call me.
My name is Duangjai (Heart}tell : 0898002667 e-mail:
Sale By Owner

·Õè¹ÒÊÇÂ27äÃè 2§Ò¹95 µÒÃÒ§ÇÒ ·Ò§à¢éÒÍÍ¡Êдǡ «ÍºéÒ¹à´ÔÁºÒ§ Í.à´ÔÁºÒ§¹Ò§ºÇª ¨.ÊؾÃóºØÃÕ ´éÒ¹ËÅѧµÔ´¤ÅͧªÅ»Ãзҹ äÃèÅÐ250000ºÒ· ʹ㨵Դµèͤس´Ç§ã¨ 0898002667
e-mail:

Great Land (Farm)For sale in Suphunburi,Thailand :27rai2 95 Sq.y.(11 acre)price 6,934,000 THB (250,000/rai).It have irrigation canal very near!and is very convinient to travel! If you want to buy ,you can call me.  My name is Duangjai (Heart}tell : 0898002667 e-mail:  Sale By Owner    ·Õè¹ÒÊÇÂ27äÃè 2§Ò¹95 µÒ...
View more
CONTACT
CONTACT
regional map suphunburi
Recommended