Agents   >   Turkey Flag  Turkey   >  Aydin  >  Uzgur
  • TRY1,000
  • CONTACT
    CONTACT
  • Apartment / Flat
  • Agent
  • Uzgur
  • turkey Flag Turkey

Golden Sand Homes
GOLDENSAND EMLAK ÝNSAAT LTD Didim`de yaþayan ve burada yaþamayý seçmekten mutlu olan bizler; didim’de mülk almak isteyerek burada yaþamayý tercih eden müþterilerimize ayný mutluluðu sunmak üzere goldensand`ý kurduk. Felsefemiz; müþteri iliþkilerinde, bilgilendirmede, alým ve satýmda ciddiyet, dürüstlük ve þeffaflýktýr.Alýcý ve satýcýyý en rantabl fiyat üzerinden karþýlaþtýrmak ve piyasa koþullarýný göz önünde bulundurmak temel menkul ciddi bir yatýrýmdýr.
  Golden Sand Homes  GOLDENSAND EMLAK ÝNSAAT LTD Didim`de yaþayan ve burada yaþamayý seçmekten mutlu olan bizler; didim’de mülk almak isteyerek burada yaþamayý tercih eden müþterilerimize ayný mutluluðu sunmak üzere goldensand`ý kurduk. Felsefemiz; müþteri iliþkilerinde, bilgilendirmede, alým ve satýmda ciddiyet, dürüstlü...
View more
CONTACT
CONTACT
regional map aydýn
Recommended